Minulé ročníky

2023 (32. ročník)

Termín: 27. 5. 2023
Počet účastníků: cca 3500
Počet organizátorů: cca 380

Zprávy z tisku

Vážení čtenáři, rád bych Vám velmi krátce představil nejdůležitější fakta letošního 32. ročníku Halenkovické pohádky.

 • Akce měla díky onemocnění Covid 19 tříletou přestávku. Předešlá pohádka se uskutečnila v roce 2019.
 • Směr trasy byl v letošním ročníku obrácen, což se projevilo pozitivními (z hlediska organizace) i nežádoucími efekty (z hlediska shlukování účastníků). Trasa byla vedena od Koliby přes Spodní Kržle a zpět přes Horní Kržle.
 • Trasa pohádky byla mírně zkrácena, byla vynechána odbočka ze spodních Kržlí přes lávku a les směrem k loupežníkům. Celková délka trasy dosahuje 3 250 m.
 • Na trase bylo rozmístěno 24 pohádkových stanovišť (Brána do pohádky, Celnice, Červená Karkulka, Princezna ze mlejna, Harry Potter, Doktor Bolíto, Vodníci, Spejbl a Hurvínek, Věštec, Včelí medvídci, Ledové království, Sněhurka, Králíci z klobouku, Wednesday a Addamsova rodina, Indiáni, Mrazík, Cesta do pravěku, Anděl páně, Peklo, Perníková chaloupka, Loupežníci, Rytíři, Piráti z Karibiku, Zlatovláska, Království). Letos byla nově pojatá pohádka Wednesday a Addamsova rodina místo Čarodejnic, obsazen nebyl Karlík a továrna na čokoládu.
 • V pohádkách vystoupilo 281 herců (pohádkových bytostí).
 • Na přípravě akce, organizaci zázemí, provozu bufetů a organizaci dopravy se podílelo přibližně 100 dalších dobrovolníků.
 • Zdravotní a záchrannou službu drželi hasiči SDH Halenkovice, vše se obešlo naštěstí bez zranění účastníků i pořadatelů. Chlapi děkujeme!
 • Akce se zúčastnilo téměř 3 500 návštěvníků.
 • V letošním roce jsme vyzkoušeli nový model zajištění občerstvení externí firmou Všeproakce.cz. Za exkluzivní práva k prodeji jídla jsme získali velmi výhodně pronájem velkých party stanů, příslušenství a dalšího vybavení. Předběžně máme domluvenou spolupráci i pro příští rok.
 • Většina účastníků nám letos přišla hned v úvodu akce a došlo k jejich seskupení v prostoru startu a první části trati. Už nyní přemýšlíme nad modelem, který by zajistil lepší distribuci účastníků, možná nějakou formou předprodeje časově omezených vstupenek.
 • Všechen výdělek z akce bude rozdělen mezi naše děti v obci (Základní škola a Mateřská škola, spolky a kroužky pracující s dětmi).
 • Těší nás mimořádně silná pozitivní zpětná vazba od účastníků i našich účinkujících pohádkových bytostí. Moc děkujeme. Motivuje nás to do budoucna. Za ty roky, co pohádka existuje, se stala tradiční silnou značkou Halenkovic.

Závěrem děkuji všem pohádkovým bytostem, pořadatelům, sponzorům, majitelům pozemků, které pro pohádku využíváme. Děkujeme i ostatním spoluobčanům, které tato akce nějakým způsobem omezí, za jejich trpělivost. Zvláštní poděkování patří pracovníkům a představitelům obce za jejich obrovskou výpomoc, bez které by se pohádka nedala prakticky zrealizovat. Obec Halenkovice se v letošním roce stala hlavním spolupořadatelem akce. Děkujeme za Vaši podporu.

Robert Hruban, SRPŠ Halenkovice

Video z akce

Krásný sestřih nejlepších záběrů z Výletu do pohádky 2019 v novém formátu.

Výlet do pohádky Halenkovice 2023 – sestřih, delší verze
Výlet do pohádky Halenkovice 2023 – sestřih, kratší verze
2019 (31. ročník)

Zprávy z tisku

Měli jsme se pohádkově (Halenkovický zpravodaj 91)

Pohádkový les Halenkovice, pojem, který už 31 let dělá dobré jméno naší malebné vesničce. Z počátku letošních příprav nám trochu nepřálo počasí, ale nezalekli jsme se a poprali se se všemi neduhy, které nás trápily nejen v den konání akce. Naštěstí i promáčená půda vyschla dostatečně na to, aby po ní mohlo projít zhruba 2 800 návštěvníků. Můžeme se totiž připravit na vše, ale počasí je jediná věc, kterou neovlivníme.

V tomto roce jsme se rozhodli pro změnu DJ i doprovodného programu. Velký úspěch sklidily děti z DDM Napajedla s jejich kapelou. Věřím, že všichni tuto změnu uvítali k lepšímu. Program v cíli si pro děti připravil i DDM Matýsek z Napajedel a DDM Sluníčko z Otrokovic a také kouzelník Max a jeho kamarádka Jája.

V tomto ročníku nám pomáhalo 230 pohádkových postav a dalších asi 50 dobrovolníků, kteří zaslouží velké poděkování, stejně jako naši sponzoři. Snažíme se posouvat neustále dopředu, a tak doufáme, že jsme vás nezklamali a opět se potkáme v příštím roce v hojnějším počtu. Děkujeme! 🙂

Zuzana Kašpárková

Video z akce

Krásný sestřih nejlepších záběrů z Výletu do pohádky 2019 v novém formátu.

Výlet do pohádky Halenkovice 2019 – sestřih, delší verze
Výlet do pohádky Halenkovice 2019 – sestřih, krátká verze

Fotogalerie

2018 (30. ročník)

Zprávy z tisku

Letošní TŘICÁTÝ ROČNÍK výletu do pohádky (Halenkovický zpravodaj 88)

Letos tomu bylo krásných 30 let od doby, kdy se pár nadšenců rozhodlo uspořádat akci pro své děti. Aby jim ještě před koncem školního roku zlepšili náladu. Vznikla z toho tradice, do které se zapojuje spousta místních i přespolních nadšenců a vytváří tak nepopsatelnou atmosféru. Jak říká má kamarádka: „Už si ani nedokážu představit, že by to tu nebylo, je to součást Halenkovic, myšlenka zrušení mě děsí.“ Celkem tomu rozumím, když se sejde celá rodina a přijedou přátelé, ten nepopsatelný pocit v dětských očích a nadšení dobrovolníků i organizátorů za to prostě stojí.

Samotná akce se začíná plánovat ke konci února. Obnáší to velké množství práce, které běžným okem není vidět. Počínaje kontrolou všech legislativ a vyhlášek, až po synchronizaci všech účastníků – pohádkových postav, obsluh bufetů, koordinátorů dopravy atd.

Dobrovolníci pomáhají na brigádách týdny před akcí, upravují nerovnosti na trase, kácí keře, sečou louky. Letos nám tuto část ztížila divoká prasata, která svými čumáčky rozrývala půdu. Zhruba dva až tři týdny předem začíná část mnohem intenzivnějších příprav. Opravují se kulisy, obvolávají dodavatelé a chystá se střelnice na Dolině. Ve čtvrtek a pátek těsně před samotnou akcí je příprava nejnáročnější, přetírají se kulisy, staví trasa, chystají bufety, vše se rozpočítává, natahuje se elektrika, staví stánky, připravuje pódium a posezení pro návštěvníky. V letošním roce pomáhalo při brigádách a chystání zhruba 100 dobrovolníků. Velmi nám také pomohli zaměstnanci a vedení obce.

Sobota začíná již brzy ráno ve školní jídelně, kde všichni účinkující snídají a maskují se. Pro letošní významné jubileum, jsme to měli i s průvodem, kdy král, v podání Ondřeje Gabrhelíka, četl slib a žádal pana starostu, Jaromíra Blažka, o udělení práva užívat obec Halenkovice k jednodennímu reji pohádkových postav. S pomocí paní Marie Mihálové, vedoucí místní školky, se mu to podařilo a den mohl začít. Návštěvníci na trase mohli potkat celou sféru pohádkových postav. Od mýtických Avatarů, kouzelníky z Harryho Pottera, roztomilé králíky z klobouku, úžasné anděly, nebezpečné piráty a dinosaury, indiány s živými koňmi až po strašidelné čerty a loupežníky. Nechybělo ani malování na obličej a bufety s výčepním vozem na trase.

V letošním roce přibyla spousta novinek, nejenom, co se týče pohádek, ale také v zázemí a doprovodném programu. Skvělý stan nám zapůjčil pivovar Uherský Brod. Kouzelník Jiří Hadaš bavil děti svými čísly a tanečním programem, voltižérky z Tlumačova uchvátily přihlížející svými ohebnými těly a DDM Matýsek z Napajedel měl pro děti přichystány tvořivé dílničky. Každý si přišel na své, i tatínci, když v udírně našli klobásky, cigára či grilované sele. Celý den byl velmi akční, trval až do pozdních večerních hodin, ukončen byl tradiční diskotékou..

Jako u každé akce následuje v neděli všemi neoblíbený úklid. Bohužel na tuto práci se už najde pouze pár uchazečů z řad dobrovolníků. Tudíž se to táhne celý den, proto chci možná trochu apelovat na všechny. Není to jen o přípravě, ale také o uvedení prostor do původního stavu. Ovšem pro pořadatele tato akce končí až po veškerém vyúčtování, což může být a bývá i o dva týdny později.

Veškeré výtěžky SRPŠ putují do ZŠ a MŠ Halenkovice, na finanční podporu zájmových kroužků, nákup učebnic a knih, ale také na různé drobné zlepšování v budově školy.

Chtěla bych poděkovat všem návštěvníkům, dobrovolníkům a sponzorům. Také všem, co jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. A také děkujeme těm, kteří přichází s novými nápady, protože každý rok se snažíme být o kousek lepší. Každá, byť i špatná reakce je přínosná a rádi se učíme z chyb, které je dobré neopakovat.

Zuzana Kašpárková

Poděkování

Výbor SRPŠ děkuje svým bývalým dlouholetým aktivním členům Radaně Dundálkové, Marcele Baránkové a Drahoši Hrbáčkovi za obrovskou pomoc při zajišťování všech akcí a provozu spolku. Zvláštní poděkování patří paní Vlastě Hrbáčkové, která byla hlavním motorem našeho spolku. Její nasazení, přístup, spolehlivost a vždy dobrá nálada nám bude obrovsky chybět.

Všem chci ještě jednou ze srdce poděkovat a věřím, že se budeme i nadále vídat na akcích pořádaných nejen naším spolkem.

Michal Kubičík

Pohádka 2018 Z POHLEDU ÚČINKUJÍCÍHO

Všechno to začalo kolem sedmé hodiny ranní, kdy jsme se skoro všichni účinkující sešli ve školní jídelně nad výbornou snídaní. Po snídani se všech 350 masek shromáždilo před školou, aby utvořily velký průvod, který vedl k obecnímu úřadu. Průvod tvořili indiáni, čerti, Mimoni, Avataři, princezny, král a královna, prostě všechny pohádkové postavy, na které jste si vzpomněli. Byla to nádhera. Král s Královnou jeli kočárem spřaženým koňmi a do toho hrála písnička, skoro každý se přišel podívat, protože byl zvědavý, jaké bytosti se zde seskupily. V ten moment jsem se ocitla jako v nějaké pohádce, byl to neuvěřitelně kouzelný pocit.

Jakmile jsme se s průvodem přesunuli až k obecnímu úřadu, už nás očekával pan starosta, který pronesl proslov spolu s králem a zároveň král dostal klíč k otevření brány do světa pohádkových bytostí. Poté jsme se všichni dopravili autobusem na Dolinu, kde to mělo všechno vypuknout. Všechny masky se rozmístily na svá stanoviště a už jen mohly vyčkávat nával zvědavých návštěvníků. Pokaždé, když děti procházely kolem nás, tak se s námi chtěly vyfotit. Já osobně jsem měla kostým Mimoně.

Po skončení pohádky byla připravena pro děti druhá zábavná část, tj. kolotoče, kouzelník, občerstvení, voltižní představení a také diskotéka. Tento pohádkový výlet byl již 30. ročníkem a zcela dostál svému věhlasu. Tuhle akci jsem si neskutečně moc užila a už se těším na další ročník. Aneta Nádvorníková, 9. ročník

Výlet do pohádky POHLEDEM DIVÁKA

Jako každý rok se i letos konal Výlet do pohádky. Již po třicáté navštívila hromada rodičů s dětmi tuhle akci, na níž musí děti plnit úkoly. Pro vstup do říše pohádek musíte projít bránou. Hned za bránou je první pohádkové stanoviště – Večerníček, zde musíte projít kruhem nebo v případě dospělých lidí prolézt, trocha cviku přeci neuškodí. Následuje další stanoviště, a to Hurvínek, zde se děti mohou projet na koloběžkách a poslechnout si nějaký ten vtip. Další je Celnice, přes kterou bez pasu na pasu neprojdete.

Po celnici dojdete k Perníkové chaloupce, kde občas Ježibaba nabírá děti na lopatu a zavírá je do chaloupky, ale nebojte se, své děti dostanete bohužel zpět. Na posílení vám zde dají perníček a můžete pokračovat k dalšímu stanovišti. Teď je tu peklo. Jako malý jsem měl z tohohle stanoviště velký respekt. Vše je tu pomatené. Čerti vás začerní sazemi a je jim jedno, zdali máte bílé oblečení. Atmosféru celého pekla dodávají hromy, sice umělé, ale hlasité.

Po pekle a zmatku je zde uspořádané nebe z pohádky Anděl Páně. Zde si zazpíváte, odreagujete se a dostanete jablko. Teď půjdete dlouho na přímém slunci. Projdete skrze Cestu do pravěku, kde si děti můžou zahrát na archeology, až dojdete k Indiánům. Již před jejich stanovištěm potkáte indiána na koni, jde z nich respekt. Nečekaně na vás můžou zařvat, takže se fakt leknete. Na vrcholku kopce, kde mají stanoviště, se musíte plazit pod překážkami a zkoušíte svoji mušku v hodu.

Dále jdete k Čarodějnicím, kde musíte zpívat a udržet na svém těle co nejdéle kruh. Přijdete dále k Bobu a Bobkovi, tady si zacvičíte, dáte si kousek zeleniny a jdete dál až ke Sněhurce. Zde musíte odpovědět na Prófovy otázky. Po třech správných odpovědích dostanete od zlé královny „otrávené“ jablíčko.

Následují Včelí medvídci. Zahrajete si na nějaký hudební nástroj, posílíte se medem. Sejdete z malého, ale dost prudkého kopce až dojdete k Princezně ze mlýna. Budete tu postříkáni vodou, ale když je vedro, je to dost osvěžující. Dostanete koláček a můžete jít dále k Mrazíkovi. Tady shlédnete natrénovanou scénku a pokračujete dál. Dalším stanovištěm jsou Doktoři, stanoviště spíše pro dospělé.

Dále dojdete k Harrymu Potterovi, kde ochutnáte kouzelný elixír a učíte se krasopisu. Jdete dál k Pirátům z Karibiku, kde držíte (spíše se snažíte) udržet rovnováhu na laně, projdete se po prkně a dostanete dobré pití. Následují Avataři, pokloníte se stromu a pokračujete v cestě.

Dojdete k Loupežníkům. Abyste mohli projít, musíte jim zaplatit, doporučuji namáčknout se ke skupině lidí vzájmu ušetření pár korun. Sejdete kopec a přivítá vás Karlík a továrna na čokoládu, zde hledáte bonbony (bohužel ne čokoládové) a vzhůru k předposlednímu stanovišti – Rytíři. Tady si můžete zkusit střelbu z kuše a katapultu, nebo si s někým zašermovat.

No a je zde poslední stanoviště. Král pohádek. Malé děti si zde mohou vymalovat omalovánky a za úspěšné projití trasy si i u Krále vyzvednout dárek v podobě nějaké školní pomůcky. Zde ale zábava nekončí. V cíli je nachystané občerstvení a výčep.

A ani doprovodný program nechybí. Nakonec přijdou všechny pohádkové postavy, udělají společnou fotku, v klidu pojí a jde se trsat!

František Horka, 8. ročník

Nezapomenutelné vzpomínky Výletu do pohádky

V rámci doprovodného programu probíhala v prostorách kulturního domu výstava věnovaná 30leté tradici Výletu pohádky, která u návštěvníků vzbudila velký ohlas.

Na přípravě se podílelo nespočet pamětníků, kteří z rodinných archivů vylovili vzácné záběry zachycující atmosféru jednotlivých ročníků. Nejen jim můžeme poděkovat za zprostředkování pohledu skrze čas a prostor. Digitalizaci materiálů a koncepci výstavy věnoval svůj čas a energii pan Michal Palúch.

Výsledkem byla doslova pohádková expozice. Prostor mezi výstavními panely zdobily kulisy hradů, zvířátek a květin. Na vystavených fotografiích a v dokumentech ožily dřívější ročníky. Návštěvníci mohli zavzpomínat na všechny, kteří stáli u zrodu „Pohádky“ a i na ty, co již nejsou mezi námi, ale v srdcích zůstávají.

redakce

Něco z historie až po současnost

První ročník pohádky vznikl v roce 1988. Na počátku celé této akce stálo obyčejné „Bylo – nebylo“, zkusíme a uvidíme. Hned v prvním roce se podařilo dát dohromady partu správných lidí s nadšením pro akci, a tak vznikl první ročník „Výletu do pohádky“.

Z počátku tato akce začínala na myslivecké chatě Větřák, kde byl start i cíl akce. Děti dostávaly na trase razítka od pohádkových bytostí a plnily různé úkoly. Mezi první pohádkové postavy patřily: Kašpárek, Honza a drak, dědeček Hříbeček, Křemílek a Vochomůrka, doktor Bolíto, loupežníci, Hejkal a lesní víly, Gargamel se šmoulíkama, Krakonoš, čerti, Král s královnou a jiní…

Celé této akci předcházelo hodně příprav. Od výroby kulis pro jednotlivá stanoviště, pečení buchet a perníků až po vaření guláše pro účinkující. To vše se odehrávalo v jídelně a na dvoře mateřské školy. Vycházelo se ze Zlámance, zadní branou směrem k Větřáku.

V dalších ročnících 1989–1992 se postupně přidávaly další pohádkové bytosti: Pejsek a Kočička, Broučci či Králíci z klobouku. V roce 1991 byl průvod obohacen i koňským povozem a místní kapelou. Tehdy byl výtěžek necelých 10.000 Kč. Od roku 1992 se využívají prostory základní školy na přípravy a ukončení bylo na asfaltové ploše u základní školy. Každý rok byl něčím obohacován.

V roce 1996 byla rekordní účast 2000 dětí a 1500 dospělých. Při 10. ročníku v roce 1998 bylo již 22 pohádkových stanovišť a kolem 4000 návštěvníků. Od roku 2000 byly dvě trasy: červená a modrá, dohromady se 30 stanovišti. Přibyly pohádky jako Želvy Ninja nebo Dařbuján a Pandrhola, kde pivo teklo proudem a jitrnice rostly na stromě.

V roce 2004 jsme zaznamenali 3000 návštěvníků a 25 stanovišť. O rok později stoupl počet návštěvníků o další 1000 a dvě nové pohádky. Rok 2007 byl také úspěšný se 4500 návštěvníky. A takto nám pohádka šla rok za rokem až po současnost. Návštěvnost se nám ustálila na cca 3000 návštěvnících. To je na dnešní dobu skvělé číslo, protože obdobných akcí pro děti je v tento termín v okolí spousta. Navíc jsou návštěvníci stále náročnější a nejenom my pořadatelé, ale i účinkující musíme stále zlepšovat služby a samotné zázemí. Kromě všech, co se podílí na samotné akci, a letos to bylo v den konání akce na 350 lidí, chci dále poděkovat i majitelům, kteří nám umožnili vstup na své pozemky, bez této vstřícnosti nelze takovou akci konat. Dále také ostatním spoluobčanům, které tato akce nějakým způsobem omezí, za jejich trpělivost. Také všem, kteří se jakkoli podíleli na pomoci při přípravách a nesmíme zapomenout na všechny sponzory, díky kterým se pokryje velká část nákladů.

Věříme, že se podaří navázat na třicetiletou tradici a udržet svým rozsahem tuhle ojedinělou akci na stále vyšší úrovni. Tímto Vás zveme 25. května 2019 na příští ročník akce „Výlet do pohádky 2019“.

Zuzka Kašpárková a Michal Kubičík

Video z akce

Jubilejní 30. ročník Výletu do pohádky se nesl ve znamení oslav. Po společné snídani odjíždí veličenstvo král s královnou na voze taženém koňmi v čele průvodu masek k obecnímu úřadu, kde dostává od starosty ve slavnostním projevu pomyslný klíč do pohádky. V rámci oslavy proběhla výstava historických fotografií. Poděkování bylo předáno i zakladatelce akce paní Mihálové, která přednesla krásný projev (Pohádka nekončí, protože naše království má skvělé základy). Poté se kamera přenáší na trasu pohádky, kde můžeme sledovat postupně: Večerníček, Spejbla a Hurvínka, Celnici, Perníkovou chaloupku, Peklo, Anděl páně, Cesta do pravěku, Indiáni, Čarodějnice, Králíci z klobouku, Sněhurka a sedm trpaslíků, Včelí medvídci, Haťa paťa, Princezna ze mlejna, Věštkyně, Mrazík (kompletní ukázka), Dr. Bolíto (ošetření stejného pacienta po 15. letech), Harry Potter, Piráti, Avataři, Červená Karkulka, Loupežníci, Karlík a továrna na čokoládu, Rytíři a Království. O veselou atmosféru na střelnici se postaral kouzelník Jirka Hadaš. V závěru videa je zobrazen návrat masek, společné focení, mašinka a taneční rej masek.

Výlet do pohádky Halenkovice 2018 – nezkrácená verze
Výlet do pohádky Halenkovice 2018 – zkrácená verze
Výlet do pohádky Halenkovice 2018 – ještě kratší verze

Fotogalerie z výstavy 30. let Výletu do pohádky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Fotogalerie Pohádka 2018

autor: Karla Rozsypalová

2017 (29. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2017 (Halenkovický zpravodaj 85)

Další pokračování tradiční „Pohádky“ je úspěšně za námi. Možná to někomu ani nepřijde, ale letošní pohádka byla již 29. (slovy: dvacátádevátá). Ti z Vás, kteří se do kolotoče příprav někdy zapojili, si dokáží lehce představit, kolik práce a úsilí stojí za touto výjimečnou akcí. Hodiny prací a příprav, stovky telefonátů a emailů, tisíce odumřelých nervových buněk – to vše obětují organizátoři a účinkující pro rozzářená očička a úsměvy malých i velkých návštěvníků, kterých i letos přišlo více než dost. Aby ne, když úžasných pohádkových stanovišť bylo nepočítaně a počasí přálo měrou vrchovatou.

Sluníčka a tepla si tak opravdu užili všichni do sytosti a ti, kterým bylo vedro a měli žízeň a hlad, vzali útokem bufety a stánky. Ty byly tradičně jak po trase, tak i v zázemí pohádky na střelnici. Tady kromě občerstvení čekala na děti také spousta atrakcí a diskotéka, na kterou naštěstí zbylo dětem po celé pohádkové cestě dost energie až do večera.

A dost energie přejeme také všem současným a budoucím organizátorům a účinkujícím, kteří už teď začínají plánovat a chystat „kulatý“ ročník Výletu do pohádky.

Nakonec dovolte poděkovat VŠEM organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům letošní pohádky, bez kterých by to prostě nešlo. Díky.

výbor SRPŠ

Video z akce

V roce 2017 začíná Výlet do pohádky jako mnoho let předtím společnou snídaní a malováním masek ve škole, stejně tak i ranní příprava střelnice na začátek akce. Samotná akce se uskutečnila za krásného slunečního počasí a v pohádce bylo plno. Zabranou do pohádky se postupně nacházely tyto pohádky: Večerníček, Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka (pojďte děťátka, pojďte holoubátka, babičce na lopatu sednout), Peklo, Včelí medvídci, Broučci, Indiáni, Čarodějnice, Králíci z klobouku, Sněhurka a sedm trpaslíků, nová zpívaná pohádka letos je Ledové království, dále se nachází Princezna ze mlejna, Věštkyně, Mrazík, Dr. Bolíto, Harry Potter, Piráti, Avataři, Červená Karkulka, Loupežníci, Vodníci, Rytíři a Království. V závěru videa se masky vrací zpět na střelnici, probíhá závěrečné focení a taneční rej.

Výlet do pohádky Halenkovice 2017

Fotogalerie

2016 (28. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky – trochu jinak (Halenkovický zpravodaj 82)

Naše obec má kromě jiného i jednu vlajkovou loď. Oficiální název zní Výlet do pohádky, ale všichni, kdo o této akci mluví, říkají zkráceně Pohádka. Divili byste se, kolik lidí z okolí má Halenkovice spojené právě s Pohádkou.

Pohádka má už 28 let. Na úplně prvním ročníku jsem nebyl. Poté jsem se několika ročníků účastnil jako řadový návštěvník. Dokonce mě jednou přemluvili, abych na staré trase u Větřáku udělal kotoul. To nebylo nic, co bych tehdy nezvládl. Se stojkou to bylo horší. Vždy to byla fajn procházka a člověk se na trase potkával s lidmi, které dlouho neviděl.

Když se mě čas od času někdo zeptal, zda se nechci účastnit přímo nějaké pohádky, odpovídal jsem, že jediné dvě postavy, které dokážu velmi věrohodně ztvárnit, jsou sedící Buddha a zápasník sumo, což ovšem žádné pohádkové postavy, jak známo, nejsou. Nicméně před šesti lety u Jarka padla dvě slova: galská vesnice.

Nedalo moc práce mě ukecat, Anička ušila kostým, helma se koupila a Obelix byl na světě! Od této chvíle jsem začal vnímat Pohádku z druhé strany. Málokdo si to uvědomí, ale za celou akcí je spousta obětavé práce. Obdivuji ty, kteří jsou u toho celé roky, ne-li od počátku.

Samozřejmě, že potěší, když někdo tu kterou pohádku pochválí, ale Pohádka v žádném případě není o jednotlivcích. Je to o týmu, byť docela různorodém. Každé stanoviště má své místo v mozaice. Kdyby chyběl jediný kamínek, už je vše jinak! Kdyby Sněhurce chyběl jeden trpaslík, je to ztráta. Každý z účinkujících má v Pohádce své místo, a kdyby tam nebyl, chyběl by.

Ale vše začíná pomalu už skončením daného ročníku. Ještě na střelnici se probírá, jestli se sejdeme i příští rok, kdo bude moct a kdo ne. Uděláme stejnou pohádku nebo vymyslíme něco jiného? Už od ledna na kabelovce visí prosby o dobrovolníky, kteří mohou a chtějí pomoct s Pohádkou. To je opravdu důležité spojení: moci a chtít. Pokud něco z tohoto spojení chybí, tak dobrovolník nebude.

Kulisy se musí přebrat a opravit, pokud na nich zapracoval zub času. Dva dny před samotnou akcí se schází parta lidí, kteří mají dva dny na to, aby nachystali kulisy, posekli trávu a postavili jednotlivá stanoviště… Na to obětují svou dovolenou, což málokdo ví. Se sobotou nastupuje jeden důležitý prvek, který je v podstatě alfou a omegou: počasí. Pokud počasí nevyjde, je problém. Když to bude jen přeháňka, to se dá přežít. Když ale bude pršet celý den, potom byla veškerá práce přípravného týmu marná. To se naštěstí stalo pouze jednou. Doufám, že naposled. Když nás slunce nenechá ve štychu, můžeme začít.

Mohlo by být zajímavé, kdyby třeba pan Kvasnička z ČT sedl do vrtulníku a přeletěl ráno v den Pohádky naši obec kolem sedmé ráno a pak kolem poledne. Jak se na pár hodin ztrojnásobí počet obyvatel. Víte, že za vším stojí bezmála 250 aktivních dobrovolníků?

Ono to nejsou jenom lidé na jednotlivých pohádkových stanovištích. Musíme začít od kuchařek, které ve školní jídelně připravují občerstvení, pak tu máme dva autobusy, které část pohádkových postav převážejí na Dolinu. Nesmíme zapomenout na lidi, kteří se starají o pořádkovou službu a dirigují na silnicích provoz, na ty, kdo se starají o občerstvení na trase nebo na střelnici. Máme taky zdravotní službu a hasiče a už výše jmenované desítky těch, kteří ve čtvrtek a pátek kulisy rozváželi a v neděli je znovu svážejí zpět. Dalšími neviditelnými jsou pak ženy, které doma upravují a šijí kostýmy. Nezdá se to, ale je to pravda. Každá pomocná ruka přijde vhod.

Pokud má někdo představu, že na samotných stanovištích je to nějaký med, je na omylu. V podstatě jste šest až sedm hodin na nohou, třeba i na otevřeném prostranství na plném slunci s minimální možností si třeba odskočit. I pro loupežníky nebo čerty není jednoduché celou tu dobu pobíhat a dělat akční věci. Navíc řada aktivních účastníků vůbec z Halenkovic není! Ale všichni máme nějaké příbuzné a kamarády, kteří se nestydí a jdou s kůží na trh.

Můj pohled na počty návštěvníků možná bude trochu nestandardní. Na jednu stranu je dobré, aby jich bylo co nejvíc. Větší výdělek znamená víc peněz pro školu a školku. Na stranu druhou, je-li jich tak akorát, pak se vlastně můžete věnovat skoro každému dítěti, protože o ně jde v tomto případě v první řadě. A je jiné, když dítě čeká nějaká ta aktivita, kdy musí něco udělat, někam se trefit míčem nebo šípem nebo něco nakreslit, než když jen v davu anonymně projde kolem pohádky. Těch cca 3000 lidí je podle mě optimálních, byť v minulosti byla návštěva dvojnásobná. Nejkrásnější je, když jsou děti spokojené a příště chtějí přijít zase.

Je obecně známý fakt, že je stále větší problém sehnat lidi. Jsou dvě kategorie „výmluv“: nemám malé děti, takže proč bych to dělal anebo mám malé děti a chci si s nimi užít celou trasu pohádky. Oběma argumentům lze rozumět. Ale v Pohádce se aktivně angažují i lidé, kteří malé děti už nemají a ani navíc z Halenkovic nejsou. Procházet trasu s malými dětmi je v pořádku, ale lze alespoň pomoci při přípravě stanovišť a až jsou děti větší, nic nebrání tomu společně se zapojit do nějaké pohádky.

Je dobré, že stále máme v Halenkovicích lidi, kteří si chtějí hrát, kteří mají nápady pořád něco vytvářet. Takoví jsou pro Pohádku přímo pokladem. Jen aby jim to co nejdéle vydrželo a nenechali se otrávit těmi, kteří vše poměřují penězi: Co za to dostanu?

Nevím, jestli ti, kdo s Pohádkou před bezmála třiceti lety začínali, tušili, jaký se z ní stane fenomén. Naše halenkovická Pohádka je vysoce ceněna mezi všemi podobnými akcemi v širokém okolí. To jsem si nevymyslel, ale mám uši. Je to i díky rozsahu a krásnému prostředí, ve kterém se pořádá. Letos jsem pozoroval, že tam byla spousta nových lidí, kteří dříve na Pohádku nechodili. Doufám, že se jim u nás líbilo a přijdou i příště.

Jenom bych chtěl trochu s předstihem poprosit ty, kteří zatím stáli bokem, aby zapřemýšleli, jestli se nemohou stát součástí týmu lidí, kteří Pohádku připravují. Bylo by škoda jednou Pohádku zrušit jen proto, že se v obci nenašlo dost lidí, kteří jsou ochotni a schopni udělat radost dětem místním i ze širokého okolí. Začátkem roku už určitě na kabelovce budou výzvy k ochotě pomoci a budou tam kontakty. A na síti jsou fotky z různých ročníků a někdy lze sehnat i video.

A když uvidíte tváře spokojených dětí, pak prostě poznáte, že celá akce se všemi svými starostmi měla smysl. Že je dobře alespoň na jeden den v roce opustit svá PC, tablety a notebooky a pokusit se v dnešním nejistém a jen na zisk a požitky zaměřeném světě udělat něco pro druhé a pak si říct třeba jen: Jsem šťastný, že to pro letošek mám za sebou a sotva stojím na nohou, ale stálo to za to a jsem rád, že jsem mohl být členem týmu lidí, kteří celou tuto akci spoluvytvářejí! Udělejme vše pro to, abychom toto „dědictví předků“ předávali další generaci, dokud o Pohádku bude zájem.

Co si na vesnici neuděláme sami, tak to prostě nebudeme mít. Proto je důležité, aby se našli mladí následovníci těch, kteří v dnešní době kulturní dění v obci táhnou, kterým ubývá logicky sil, jsou už unavení a pracně vymýšlejí něco nového. Vždy to ale nejde a každý z nás někdy došel do bodu, kdy přemýšlí, jestli to, co dělá, má smysl, i když to nikdo nikdy neocení. Je potřeba těmto lidem pomoct a ne je srážet nebo pomlouvat.

Spousta věcí připadá hlavně těm mladším jako samozřejmost. My pamětníci víme, jaké byly Halenkovice s hliněnými cestami, jaký to byl svátek, když bylo instalováno prvních dvanáct stožárů s výbojkami, když tělocvična pro školy byla zároveň i kinem, když se auta dala snadno spočítat, když…

Ale což!. Doba pokročila, životní úroveň je samozřejmě někde jinde, standardy na bydlení jsou jiné. Z minulosti se žít nedá, ale je potřeba mít vizi budoucnosti. Vždy je co zlepšovat, vždy se dá udělat víc, aby ten život tady byl trochu snazší a příjemnější, abychom nemuseli mít strach, jak budou žít naše děti a vůbec ti, co přijdou po nás. Je jenom na nás, co jim předáme a v jakém stavu. Stavby se předávají poměrně dobře. S kulturností je to horší. Buďme rádi za vše dobré, co se u nás na vesnici děje: za nově vznikající divadelní kroužek, za hudební odpoledne, ježdění do Slováckého divadla, sportovní aktivity ve škole i mimo školu, rozsvěcování vánočního stromu, vodění medvěda, pochovávání basy, výstavy a řadu dalších akcí, o nichž se dočtete během roku ve Zpravodaji.

Škoda, že se rozpadla Pláňata. Buďme vděční i za tu Pohádku, která z Halenkovic na jeden den dělá centrum poměrně širokého okolí. Ona to není samozřejmost, ale jak jsem napsal už výše: Je to o obětavých lidech, kteří se sešli ve správnou chvíli a na správném místě. Snad se Pohádka dočká dalších ročníků a bude přinášet radost dětem i těm, kteří ji svým účinkováním vytvářejí.

Jara Trvaj

Video z akce

Video z roku 2016 začíná ve školní jídelně společnou snídaní masek a malováním. Ranní entrée na střelnici je ve znamení Čarodějnice z Mrazíka (tanec), počasí bylo krásné a účastníků dost. Ukázky z jednotlivých pohádek jsou v následujícím pořadí: Kašpárci, Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo, Včelí medvídci, Broučci, Indiáni, Čarodějnice, Králíci z klobouku, Loupežníci, Princezna ze mlejna, Věštkyně, Mrazík (skvělá ukázka), Dr. Bolíto, nový je Harry Potter a Mimoni, dále Avataři, Sněhurka, Zlatovláska, Ať žijí rytíři a Království. V závěru videa jsou opět záběry ze střelnice, návrat masek a společné focení.

Výlet do pohádky Halenkovice 2016

Fotogalerie

2015 (27. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2015 – poděkování (Halenkovický zpravodaj 78)

Dvacátý sedmý ročník tradičního výletu do pohádkového lesa, který proběhl 6. června 2015 je úspěšně za námi. Jeho branami prošlo více než 3000 výletníků. Výtěžek letošního ročníku této, dnes již legendární akce, byl 132.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou rovným dílem rozděleny pro ZŠ a MŠ Halenkovice a určeny pro nákup nového vybavení školy a školky.

Zástupci SRPŠ Halenkovice a organizační tým výletu, touto cestou, děkují návštěvníkům, kteří se přišli do lesa podívat, ale zejména dobrovolníkům, sponzorům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této akce – bez nich by to prostě nešlo.

Už v této době se pomalu rozbíhá příprava následujícího ročníku. Organizátoři mezi sebou i v příštím roce rádi přivítají každého, kdo bude ochotný přiložit ruku k dílu v zázemí pohádky nebo jako účinkující na pohádkových stanovištích.

Vítaní jsou také všichni, kteří se rozhodnou zorganizovat nová stanoviště – fantazii se meze nekladou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. Ještě jednou velké díky!

Roman Janeček

Video z akce

V roce 2015 začíná Výlet do pohádky opět ve školní budově malováním masek. Akci doprovází hezké počasí a dobrá nálada účastníků. Na vstupu do pohádky vítají účastníky Kašpárci, v dalším sledu se nacházejí následující pohádky: Celnice, Sněhurka, Peklo, Včelí medvídci, Broučci, Indiáni, Čarodějnice, Králíci z klobouku, Loupežníci, Princové jsou na draka, Věštkyně, Mrazík, Dr. Bolíto, Asterix a Obelix, Vodníci, nově jsou obsazení Avataři, Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Zlatovláska, Čert a Káča a Království. Závěr videa ukazuje návrat masek na střelnici a společné focení.

Výlet do pohádky Halenkovice 2015.

Fotogalerie

Autor: M. Oliva

2014 (26. ročník – zrušeno)

Výlet do pohádky byl v roce 2014 zrušen kvůli velmi špatnému terénu trasy po předchozí bouřce.

2013 (25. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2013 – 25 let (Halenkovický zpravodaj 71-72)

Výlet do pohádky 2013, který se uskutečnil v sobotu 18. 5. 2013, provázelo proměnlivé počasí, díky kterému si do Halenkovic našli cestu zejména skalní příznivci této akce z celé naší země i ze zahraničí. Podle počtu prodaných vstupenek si letošní Výlet do pohádky nenechalo ujít 2500 návštěvníků.

Loupežníci naloupili 7 700,- Kč a na cle v pohádkové celnici se vybralo 7 500,- Kč. Celkové příjmy Výletu do pohádky činily 326.000,- Kč. Výdaje této velké akce jsou vysoké, protože kromě občerstvení pro účinkující, kterých je kolem dvou stovek, nákladů na kulisy, kostýmy, se peníze vrací do odměn, které děti získávají na jednotlivých stanovištích. Předpokládaný zisk pohádkového lesa bude zhruba 90.000,- Kč. Tato částka se rozdělí rovným dílem mezi ZŠ a MŠ.

Výbor SRPŠ doporučil získané finanční prostředky investovat do rekonstrukce šaten u školní tělocvičny a vestibulu před školní jídelnou. Děti v MŠ Halenkovice se mohou těšit na novou trampolínu, vybavení zahrady herními prvky a nový nábytek ve třídě Berušek. Dále se z účtu SRPŠ platí příspěvky na startovné dětí při různých mimoškolních soutěžích, přispívá se na pracovní sešity a školní potřeby velkým dílem jsou hrazeny pomůcky pro družinu, hry, odměny za soutěže, poslední příspěvek se uplatnil na vystoupení cimbálové muziky Réva, která pro děti připravila hodinový koncert v tělocvičně ZŠ.

Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice na své poslední schůzce poděkoval paní Marii Mihálové, hlavní organizátorce Výletu do pohádky, za 25 let úspěšné práce a předal jí věcný dar.

Protože bez velké podpory sponzorů je tato akce již neuskutečnitelná, patří jim obrovitánské poděkování. Mezi největší sponzory patří Teiko, Fagus, Kamenolom Žlutava, Obec Halenkovice, Generali a spousta dalších.

Akce by se nemohla uskutečnit bez ochoty a nadšení všech, kteří se dobrovolně a bez nároku na odměnu podílí na přípravě stanovišť, zázemí, zásobování, prosekávání cest a úklidu lesa. Děkujeme také majitelům pozemků, přes které trasa výletu do pohádky vede, a na kterých jsou umístěna pohádková stanoviště, bufety a parkoviště.

Velkou fotogalerii Výletu do pohádky 2013 máte k dispozici na webových stránkách obce.

Pavlína Bieberlová

Video z akce

V roce 2013 začíná Výlet do pohádky opět ve škole společnou snídaní a malováním masek. Akce startuje za uplakaného počasí, které se během dne umoudří. Množství návštěvníků je ale evidentně nižší a nikdo se nikde netlačí. Pohádky se nacházejí v následujícím sledu: Kašpárci, Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo (Co je s čertem, není s žertem. Podals ruku Luciferovi, on to všechno vidí), Včelí medvídci, Broučci, Indiáni, Čarodějnice, Krakonoš, Loupežníci, Princové jsou na draka, Věštkyně, Mrazík, Dr. Bolíto, Asterix a Obelix, Princezna ze mlejna, Piráti, Shrek (osel, hromadný tanec – bubny, točíme, pereme, ždímáme, věšíme, kolíčky, věříme, formace), Sněhurka, Králíc z klobouku, Čert a Káča a Království. Závěrem se všichni pobavili na tanečním parketu.

Výlet do pohádky Halenkovice 2013

Fotogalerie

2012 (24. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2012 (Halenkovický zpravodaj 67-68)

Dvacátý čtvrtý ročník Výletu do pohádky proběhl v sobotu 19. května 2012. Pro návštěvníky byla připravena trasa, kterou znali už z předchozích let. Letos se mezi třiadvaceti pohádkovými stanovišti objevila nově pohádka „Princové jsou na draka“, kde si děti mohly vyzkoušet společně s princeznou stavění zdi.

Zázemí pohádky bylo tradičně umístěno v areálu střelnice na Dolině. Hosté zde našli stánky s občerstvením, pro děti byly připraveny atrakce v podobě skákacího hradu a kolotoče. Letos se do pohádky vypravilo 4500 návštěvníků, které na jejich pouti mezi stanovišti provázelo příjemné slunečné počasí. Na samém začátku akce došlo ke zranění jedné z malých účinkujících, které si přivodila po pádu z koloběžky. Její zlomená ruka si vyžádala i zásah sanitního vozu. Až na tuto událost proběhla letošní pohádka bez problémů a věříme, že k plné spokojenosti návštěvníků.

Poděkování za přípravu pohádky patří všem dobrovolníkům ze stanovišť, zázemí, všem, kteří připravovali trasu, rozváželi kulisy, organizovali dopravu, kuchařkám ZŠ a halenkovickým hasičům, kteří zajišťovali požární a zdravotnický dozor.

Pohádkový les se také mohl opřít o podporu sponzorů. V neposlední řadě patří poděkování majitelům pozemků, přes které prochází trasa výletu, nebo jsou využity jako zázemí akce. Finanční výtěžek akce (210.739 Kč) bude beze zbytku využit pro halenkovickou mateřskou školku a základní školu.

Již dnes se myšlenky organizátorů pomalu upínají k příštímu ročníku, kdy halenkovický Výlet do pohádky oslaví čtvrtstoletí své existence. Velká pohádková rodina by při této příležitosti mezi sebou ráda přivítala další dobrovolníky, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu ať už při přípravě nebo přímo na pohádkových stanovištích.

Na poslední schůzi výboru SRPŠ bylo projednáno:

 • MŠ proinvestuje 150 tis. Kč
 • vybavení hracích center pro děti
 • k zakoupení kláves
 • zastínění obou pískovišť
 • dokoupení hracích konstrukcí a her na školní zahradu a dětské hřiště
 • příspěvky na školu v přírodě, vánoční balíčky, dárky na ukončení školního roku.
 • ZŠ bude investovat:
 • přebudování skladů v suterénu vedle 5. třídy na keramickou dílnu – pravděpodobně největší a prvořadá investice
 • 48.000 Kč na školní potřeby (sešity, pomůcky do VV a školní potřeby pro 1. třídu)
 • 3.000 Kč na hračky do školní družiny
 • 6.000 Kč na nádobí do cvičné kuchyně
 • 2.000 Kč hry pro trávení hlavní přestávky
 • další požadavky – jako nové nástěnky, stojany na výkresy – dle důležitosti
 • další výdaje souvisí s odměnami na konci školního roku, s proplácením cestovného na soutěže žáků, s příspěvky na exkurze, účastnické poplatky, zápis do 1. třídy apod.

Podrobná rekapitulace příjmů a výdajů financí SRPŠ je předkládána každoročně na plenární schůzi SRPŠ (listopad).

Roman Janeček

Video z akce

V roce 2012 odstartoval Výlet do pohádky klasicky společnou snídaní a malováním masek ve škole. Návštěvníci pohádky mohli průběžně potkat Kašpárky, Hurvínka se Spejblem, Celnici, Perníkovou chaloupku, Peklo, Včelí medvídci, Indiáni, Čarodějnice, Krakonoše, Loupežníci, Prince na draka, Mrazíka (krásná ukázka 38 min), Dr. Bolíto, Asterixe a Obelixe, Popelku, Vodníky, Piráty, Shreka, Karkulku, Sněhurku s trpaslíky, Králíky z klobouku, Čerta s Káčou a na konci Království. V cíli čekali na návštěvníky pivo, zmrzka, bramboráky a kolotoče. Odpoledne končí závěrečným focením masek a nezbytným tanečním rejem, mašinka samozřejmě nechybí.

Výlet do pohádky Halenkovice 2012

Fotogalerie

2011 (23. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky (Halenkovický zpravodaj 65-66)

Výlet do pohádky proběhl v sobotu 21. května 2011. Z organizací pomáhali mnozí žáci, učitelé i rodiče. Více v článku na str. 19.

Dvacátý třetí ročník Výletu do pohádky proběhl 21. května 2011. Pro děti a jejich doprovod byla připravena trasa, která se téměř shodovala s trasami z minulých ročníků (je oblíbená zejména svou schůdností pro malé děti a sjízdností pro kočárky). Zato pohádkových bytostí opět přibylo (napočítali jsme více než 100). Na děti tu čekalo 22 stanovišť: Kašpárci, Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo, Broučci a berušky, Králíci z klobouku, Indiáni, Čarodějnice, Krkonošské pohádky, Loupežníci, Mrazík, Doktor Bolíto, Včelí medvídci, Asterix a Obelix, Piráti z Karibiku, Sněhurka a sedm trpaslíků, Království, Čert a Káča, Karkulka, Popelka a Shrek. Poslední dvě jmenované byly letošní novinkou.

Je pozoruhodné, že téměř každé jednotlivé stanoviště tvoří určitý rodinný „klan“ nebo parta nadšenců, která si je různě zdokonaluje a přikrášluje. I kostýmy jsou stále propracovanější, to samé platí o rekvizitách a kulisách.

Mezi „pohádkovými“ nadšenci jsou i tací, kteří jsou ochotni pro věrohodnost „své pohádky“ sehnat si třeba živého oslíka. Ale nejen pohádkové bytosti patří k tomuto zvláštnímu dni, jsou tu další jako kuchařky, které se starají o hladové krky účinkujících a hostů, cukrářky, organizátoři dopravy, zdravotníci, požární hlídka, obsluhy bufetů, prodavačky vstupného, pořadatelé – koordinátoři, pánové co připravují trasu (sečení, stavění kulis, úklid) a mnozí další. Bez nich by to prostě nešlo.

A proto se nemůžeme divit, když těchto zainteresovaných dobrovolníků napočítáme další stovku.

Roman Janeček + Bohdana Blažková

Video z akce

V roce 2011 začíná Výlet do pohádky společnou snídaní a malováním masek ve škole, odkud jsou autobusy odvezeny na Dolinu. Následují ukázky z přípravy zázemí akce. Při vstupu do pohádky vítají účastníky akce Kašpárci, dále se nacházejí Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, S čerty nejsou žerty, Králíci z klobouku, Berušky, Indiáni, Čarodějnice, Krakonoš, Loupežníci, Včelí medvídci, Mrazík, Dr. Bolíto, Asterix a Obelix, Princezna ze mlejna, Piráti, nový je Shrek, dále Červená Karkulka, Sněhurka, Čert a Káča a Království. Závěrem můžeme sledovat posezení, pohoštění a taneční rej masek, korunovaný jistě nejdelší mašinkou.

Výlet do pohádky Halenkovice 2011

Fotogalerie

2010 (22. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2010 (Halenkovický zpravodaj č. 61)

Přípravy „Výletu do pohádky“ byly stejné jako v minulých letech. Ležely na bedrech dobrovolníků, kteří se dlouho před dnem konání setkali na několika informačních a organizačních schůzkách.

Vzhledem k nepříznivému počasí byl termín konání pohádky přeložen ze 22. 5. na 12. 6. 2010, ale ještě týden před konáním akce se vážně uvažovalo o jejím zrušení – jak jinak – kvůli přívalovým dešťům. Odvážnému štěstí přeje, řekli si organizátoři legendární akce a skutečně, štěstí i sluníčko se na ně usmálo. V pátek 11. 6. 2010 se díky úsilí mnoha pro věc zapálených lidí změnil úplně obyčejný halenkovický les na les pohádkový, aby v den následující přivítal své hosty…

Zázemí Výletu do pohádky bylo umístěno již tradičně, na střelnici na Dolině a trasa vedla, stejně jako v předcházejících letech, po cestách schůdných pro pěší i s kočárky. Mezi pohádkovými zastávkami se letos poprvé objevilo nové stanoviště Asterix a Obelix. Děti si po ochutnání kouzelného lektvaru od druida Panoramixe mohly vyzkoušet souboj s římanem, nebo si pohladit Obelixova pejska Idefixe.

Hlavní organizační změnou bylo zkrácení času, kdy se dalo do pohádky vyrazit. V letošním roce se mohli návštěvníci na trasu vydat od 10:00 do 14:00 hod. (v předcházejících letech to bylo do 15:00). Tuto změnu přivítali zejména představitelé pohádkových bytostí. I čtyřhodinový pobyt v akci je sám o sobě dost vysilující.

Na děti i jejich dospělý doprovod po celou dobu svítilo úmorné sluníčko. Krátké spočinutí ve stínu umožnily až lesní pasáže pochodu. Tam se ale ke slovu přihlásila hejna komárů, kterým se v letošním roce extrémně daří.

Do letošní pohádky se i přes všechny lapálie, které museli organizátoři výletu překonat, přišlo podívat více než tři tisíce hostů.

Roman Janeček

Video z akce

V roce 2010 začal Výlet do pohádky v klasickém pojetí snídaní a malováním masek ve škole. Zázemí akce je na Střelnici, na louce pod Kolibou už se objevují první stavby, zbytek slouží jako parkoviště. Sled pohádek je následující: Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, S čerty nejsou žerty, Králíci z klobouku, Indiáni, Červená karkulka, Krakonoš, Loupežníci (“Krupica basta, Vy nemáte peníze, nebo co?“), Sněhurka, Mrazík, Dr. Bolíto, Čert a Káča, Asterix a Obelix, Peklo s princeznou, Princezna ze mlejna, Piráti, Vodníci, Včelí medvídci a Království. Vše končí závěrečným tanečním rejem masek. “Už v tom zase lítáme, haťa paťa“.

Výlet do pohádky Halenkovice 2010

Fotogalerie

Fotogalerie – příprava pohádky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2009 (21. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2009 (Halenkovický zpravodaj č. 57)

Trasa pohádkového lesa vedla po té samé, která se osvědčila v loňském roce. Přestože vloni byla sestavena narychlo, z důvodu bláta na trase původní, líbila se hlavně pro svou schůdnost a dostupnost s dětskými kočárky.

Zázemí bylo přesunuto do budovy střelnice na Dolině. Další změny už tak viditelné nebyly. Po dlouhých letech ukončilo své účinkování na této akci několik známých “pohádkářů”, kteří symbolicky předali svá stanoviště mladším nástupcům. Za jejich dlouholetou pomoc při organizaci této akce jim patří velké poděkování. Někteří z nich tak měli možnost vůbec poprvé se na Výlet do pohádky podívat jako diváci.

Stejně jako v předcházejících letech byl připraven pro děti, rodiče, prarodiče a všechny, kteří se do Halenkovic přijeli podívat, bohatý doprovodný program. Mediálním partnerem Výletu do pohádky bylo opět Rádio Čas, nechyběly ani kolotoče, stánky a další „pouťové atrakce“.

Výlet do pohádky je každoročně jednou z největších kulturních akcí konanou v Halenkovicích. Přípravy takto velké události vyžadují množství ochotných dobrovolníků, se kterými se pak návštěvníci setkávají nejen na pohádkových stanovištích, ale i v zázemí. Také letos se Výlet do pohádky připravoval dlouhý čas předem. Největší část příprav však proběhla v pátek 22. května. Organizátoři měli k zařízení základny na střelnici a jednotlivých pohádkových stanovišť k dispozici tři traktory, a pomáhalo jim asi padesát dobrovolníků.

V sobotu se do pohádky přišlo podívat 2 300 dětí a 2 700 dospělých návštěvníků. Přijely i paní učitelky ze spřátelené mateřské školy z města Kreischa v Německu. Návštěvníci viděli 24 pohádkových stanovišť, novým stanovištěm Výletu do pohádky 2009 byl „Pán prstenů“(viz foto dole). Celkem letos vystupovalo 150 pohádkových bytostí. Princeznu, čerta, malou čarodějnici, Včelí medvídky můžete vidět na na fotografiích.

Pět tisíc návštěvníků a pohádkové bytosti nakonec spořádali:

 • 150 kg klobás
 • 700 párků v rohlíku
 • 500 řízků
 • 300 bramboráků
 • 25 sudů piva
 • 15 sudů nealko nápojů.

Sortiment byl dále mimo jiné doplněn cukrovinkami a nealko nápoji v PET lahvích. V neděli 24. 5. pak čekal na organizátory další perný den. Úklid střelnice, pohádkových stanovišť a lesa. Všem, kteří se podíleli na přípravě Výletu do pohádky děkujeme.

Roman Janeček

Video z akce

Výlet do pohádky začíná v roce 2009 společnou snídaní a přípravou a malováním masek ve škole. Samotná akce se koná v prostorách Střelnice a na loukách pod Kolibou, které jsou obstaveny množstvím komerčních stánků a kolotoči. Při vstupu do pohádky návštěvníky vítají komedianti, dále se se nacházejí Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka. Peklo, Králíci z klobouku, Berušky, Indiáni, Čarodějnice, Krakonoš, Loupežníci, Sněhurka a sedm trpaslíků, Vodníci, Věštkyně, Mrazík, Dr. Bolíto, Ať žijí duchové, Rumcajs a Manka, Dařbuján a Pandrhola, Princezna ze mlejna, Piráti, Včelí medvídci, Čert a Káča a Království. V cíli se o dobrou náladu stará Rádio Čas. Na konci akce probíhá společné focení masek, gratulace s partnerskou obcí z Německa a taneční rej masek.

Výlet do pohádky Halenkovice 2009

Fotogalerie

Fotogalerie – příprava pohádky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2008 (20. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky – jubilejní 20. ročník (Halenkovický zpravodaj č. 53)

Již po dvacáté se zákoutí halenkovických lesů na jeden den proměnila na místa pohádková. Jubilejní 20. ročník Výletu do pohádky se uskutečnil 24.5.2008. Pro pohádkové bytosti začal tento den netradičně – slavnostním průvodem. Od základní školy až k obecnímu úřadu prošel dlouhý zástup masek (foto č. 10). V čele jel v kočáře král s královnou. Po přivítání svého poddanstva a krátké zdravici pokračovali v projížďce obcí a zvali obyvatele Halenkovic k výletu do pohádky. Pohádkové bytosti dopravil pohádkový autobus na místo startu. Nikoho neudivilo, že jej řídil vodník. Vše mohlo začít.

Slunečné počasí, které provázelo děti a jejich dospělé spolupoutníky sobotním Výletem do pohádky, nedávalo vzpomenout na proudy vody, které se na zem spouštěly jen pár dní před začátkem akce. Počasí skutečně letos organizátorům pořádně zamotalo hlavy. Přípravy takto velké události probíhají dlouho před samotným dnem „Dé“. Výroba a úprava kulis, zabezpečení kostýmů, příprava trati, zajištění doprovodných akcí a samozřejmě zásobení všech občerstvovacích míst – to vše vyžádalo pozornost organizátorů již několik týdnů předem.

V letošním roce, ale z důvodu špatného počasí v týdnu předcházejícím, museli na poslední chvíli organizátoři změnit trasu tak, aby bylo možné vůbec jednotlivá stanoviště postavit. Dalším důvodem byla také lepší dostupnost pro návštěvníky. Některá tradiční místa stanovišť se změnila doslova v bažinu, nedostupnou pro pěšího natož pro traktory, které se starají o rozvoz často velmi rozměrných kulis.

Jednotliví účinkující se nakonec se změnou lokací svých stanovišť vypořádali. Trasa letošního ročníku byla pro svou schůdnost návštěvníky hodnocena velmi kladně. Také návštěvnost, nebyla touto skutečností nijak poznamenána, spíše naopak. Věhlas a záruka dobře připravené akce opět přilákaly téměř 4 tisíce lidí.

Kolem „Pohádkového lesa“ za léta existence vznikly stálé skupinky dobrovolníků. Pozorný návštěvník se s nimi může na jednotlivých pohádkových zastávkách setkávat takřka každoročně. Aby vše eupadlo do stereotypu, objevují se i pohádky nové. V letošním roce to byli Piráti z Karibiku (foto na titulní straně Posádka Černé perly a Jack Sparrow s piráty), pohádka Ať žijí duchové (foto č. 2 – Rytíř Brtník z Brtníku s dcerou Leontýnkou), O veliké řepě (foto č. 3), Dařbuján a Pandrhola a Rumcajs (foto č. 4).

Celkem bylo 27 pohádkových stanovišť: Šašci, Králíci z klobouku, Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo, Hejkal, Broučci, Indiáni, Karkulka, Čarodějnice, Krkonošské pohádky, Loupežníci, Sněhurka a sedm trpaslíků, Čert a Káča, Mrazík, Doktor Bolíto, Želvy ninja, Princezna ze mlejna, Cikánka, Včelí medvídci a Král s královnou.

Kulaté výročí jsme oslavili návratem některých účinkujících z prvních let „Pohádky“. Tak se mezi pohádkovými postavami objevil např. dědeček Hříbeček v podání pana Snopka (foto č. 5), král s královnou v podání pana Fischera a paní Jadrníčkové (foto č. 6), loupežník pan Holásek (foto č. 7 – vlevo), Krakonoš pan Badal (foto č. 8) a Hejkal pan Prechtl (foto č. 9).

Také doprovodných akcí čekalo na návštěvníky letos více. Vždyť dvacáté výročí bylo důvodem k velkým oslavám. Pro děti byly připraveny kromě kolotočů, projížďky na ponících i velkých koních také různé dětské koutky, vystoupení kouzelníka, do Halenkovic se přijel podívat Bořek stavitel a o dobrou náladu se staralo Rádio Čas.

Pohádková sobota byla ukončena diskotékou a v pozdních nočních hodinách velkolepým ohňostrojem, který připravil pan Kaňovský. Celá akce si získala podporu halenkovických obyvatel, z nichž mnozí účinkují nebo vypomáhají s organizací ať už jako pokladní, či obsluhy v bufetech, zdravotní dozor, požární dozor nebo při řízení dopravy. Důležitá je i práce kuchařek školní jídelny, které se starají o jejich hladové žaludky.

Letos se na přípravě aktivně podílelo přes dvě stovky dobrovolníků. Patří jim velké poděkování a také děkujeme všem letošním sponzorům za finanční či materiální příspěvky. Hlavou a bez nadsázky hnacím motorem je již od prvního ročníku paní Marie Mihálová, která si pro svou obětavost a zodpovědný přístup zaslouží náš obdiv.

Dvacátý Výlet do pohádky je dnes již minulostí a my se můžeme těšit na ročník s pořadovým číslem 21. Na webových stránkách www.halenkovice.cz můžete shlédnout další fotografie a také na www.andulla.cz byla zveřejněna fotogalerie Výletu do pohádky 2008 se 410 krásnými fotografiemi. Některé z nich jsou uveřejněny i v našem zpravodaji.

Roman Janeček

Video z akce

V roce 2008 začíná Výlet do pohádky malováním masek a společnou snídaní ve škole. Poté průvod masek doprovází krále s královnou na voze taženém koňmi k obecnímu úřadu, kde došlo ke společnému seřazení. Trasa akce vede již klasickým způsobem od Koliby směrem na Horní Kržle, poté lesem dolů na Spodní Kržle a zpět na Střelnici. Po cestě se nacházejí pohádky Spejbl a Hurvínek, Celnice, Perníková chaloupka, Peklo, Hejkal, O řepě, O Červené Karkulce, Krakonoš, Loupežníci, Sněhurka, Princezna ze mlejna, Mrazík, Ať žijí duchové, Želvy Ninja, Dařbuján a Pandrhola (maže těsto a rozdává jitrnice), Piráti, Včelí medvídci a Království. Video končí závěrečnou tancovačkou na louce pod Kolibou a společným focením masek. Na akci jsou již komerční atrakce, stánky, koně a Bořek stavitel. Partnerem akce je Rádio Čas.

Výlet do pohádky Halenkovice 2008

Fotogalerie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2007 (19. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky (Halenkovický zpravodaj č. 49)

V sobotu 19. května se uskutečnil 19. ročník Výletu do pohádky. Za krásného počasí prošlo pohádkovou trasu 4500 návštěvníků, 2200 dětí a 2300 dospělých. Akce pro všechny milovníky přírody, pohádek a soutěží měla letos 22 pohádkových stanovišť. Výlet do pohádky se i letos vydařil a všem, kdo se na jeho zdárném průběhu podíleli patří obrovské „dík“. Výtěžek z této akce bude využit ve prospěch dětí MŠ a ZŠ.

Pozn: Tato zdařilá akce však byla v závěru pro mnohé velkým zklamáním, když několik výtržníků po ukončení pohádky zničilo nově vyrobené kulisy.

Marie Mihálová

Fotogalerie

2006 (18. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky 2006 (Halenkovický zpravodaj č. 45)

Další ročník Výletu do pohádky je úspěšně za námi. Tisíce návštěvníků prošli pohádkovou trať v krásném slunečném počasí. Na děti čekaly nejen známé postavičky, ale také nové pohádkové bytosti (Krteček a jeho kamarádi, Spejbl a Hurvínek, Červená Karkulka), spousta dobrot, úkolů a hlavně nezapomenutelných zážitků.

Děkujeme všem účinkujícím, organizátorům a také sponzorům za přípravu již 18. ročníku “Výletu do pohádky”.

Výtěžek z této akce v částce 101 430,- Kč bude rozdělen mezi Mateřskou a Základní školu a bude využit ve prospěch dětí MŠ a ZŠ.

Marie Mihálová

Fotogalerie

2005 (17. ročník)

Zprávy z tisku

Říše pohádek přivítala malé i velké (Halenkovický zpravodaj č. 41)

V sobotu 21. května 2005 přivítal v Halenkovicích malé i velké „Výlet do pohádky“ – 17. ročník. Na tradiční Cestu pohádkovým lesem přijelo do Halenkovic přes 4000 dětí a dospělých. Po absolvování několika kilometrů shlédli 21 pohádkových stanovišť. Procházka, plná pohádek a kouzel, působivé prostředí halenkovického lesa a pěkné počasí přinesly všem spoustu krásných a neočekávaných zážitků.

Mezi nejúspěšnější dvě nové pohádky v letošním roce patřily Včelí medvídci a Čert a Káča. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení, hudba a další různé atrakce.

Zkrátka – Výlet do pohádky se opravdu vydařil a všem zúčastněným se moc líbil. O zdárný průběh této akce se postarali především všichni účinkující v pohádkovém lese, organizátoři, rodiče dětí, kuchařky, Obecní úřad Halenkovice a také sponzoři, za což jim patří „velký dík“.

Marie Mihálová

Video z akce

V roce 2005 nás na začátku videa do Výletu do pohádky zve dětský vypravěč. Pohádková trasa vede od koliby nahoru k Cigánově skále a přes Spodní Kržle se vrací zpět ke kolibě. Po cestě se nacházejí Králíci z Klobouku, Sněhurka a sedm trpaslíků, želvy Ninja, Celnice, Indiáni, Peklo, Perníková chaloupka, Loupežníci, Hejkal, Krakonoš, Včelí medvídci, Dr. Bolíto, Princezna ze mlejna, Vodníci a Království. Masky svážel krásný historický autobus a závěrečné posezení proběhlo tehdy ještě na louce pod kolibou. Množství návštěvníků bylo už tehdy vysoké. Speciální pozornost si zaslouží rychlý lékařský zákrok Dr. Bolíto na pacientovi (cca 30. min videa).

Výlet do pohádky Halenkovice 2005

Fotogalerie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

2004 (16. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky

V sobotu 29.května 2004 připravilo Sdružení rodičů při mateřské a základní škole 16. ročník ,„Výletu do pohádky“. Chladnější počasí přesto přilákalo do Halenkovic 3 000 návštěvníků, kteří mohli shlédnout na cestě pohádkovým lesem 25 pohádkových stanovišť se 120 pohádkovými bytostmi. Nechybělo ani bohaté občerstvení, hudba s diskotékou a také různé atrakce pro děti.

Finanční výtěžek z této akce byl rozdělen na polovinu pro mateřskou a základní školu v částce 50.568,-Kč. V mateřské škole bude tato finanční částka použita na částečnou úhradu stavebních úprav při rekonstrukci jídelny pro děti, v základní škole na vybudování parčíku pro žáky i maminky s dětmi v prostoru před starým vchodem školy.

Na závěr patří poděkování všem, kteří pomohli při zajištění této akce: účinkujícím v pohádkovém lese, pořadatelům, rodičům, kuchařkám, OU a v neposlední řadě také sponzorům.

M. Mihálová

2003 (15. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky

V sobotu 17. května 2003 připravilo Sdružení rodičů při mateřské a základní škole „Výlet do pohádky“ – 15. ročník. Tato akce, která je známá již v širokém okolí, a především pěkné počasí přilákaly do Halenkovic tisíce návštěvníků. Cesta pohádkovým lesem byla i v letošním roce obohacena o nové pohádkové bytosti, které se líbily nejen dětem, ale i dospělým. Nechybělo však ani bohaté občerstvení, hudba a také různé atrakce pro děti.

Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce: především všem účinkujícím v pohádkovém lese, organizátorům, rodičům, kteří pomáhali při přípravě, také kuchařkám, OÚ Halenkovice a letošním sponzorům: OÚ Halenkovice, Teiko Spytihněv, Kamenolom Žlutava, Fatra – HIF, s.r.o. p. Obdržálek, Helvetika, spol. s r. o., Koberce Botek, Družstvo vlastníků Halenkovice, Klempířství p. Badal, p. Vlk a p. Janečka — výroba z plastických hmot, zelenina pí. Wozarová, HORS Hodonín, Záhumeňanka – p. Polášek, pí. Krkošková a další.

Finanční výtěžek bude použit ve prospěch dětí základní a mateřské školy.

2002 (14. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky

Sdružení rodičů při mateřské a základní škole se může opět pochlubit touto velkolepou akcí. Tisíce návštěvníků přijelo do Halenkovic, aby shlédlo 180 účinkujících v pohádkovém lese. 14. ročník “Výletu do pohádky”, který se konal 18. května 2002 se opět vydařil. K tomu všemu přispěl krásný slunečný den, bohaté občerstvení, hudba a atrakce pro děti. Vřelé díky patří účinkujícím v pohádkovém lese, kteří po celý den rozdávali smích, radost a veselí, pořadatelům, rodičům a obecnímu úřadu za přípravu a zdárný průběh, maminkám dětí za pomoc při pečení perníků a koláčků a samozřejmě i našim kuchařkám za přípravu jídel pro všechny účinkující.

Děkujeme také sponzorům: Teiko Spytihněv, OÚ Halenkovice, IZOLFA p. Obdržálek, Kamenolom Žlutava, MN-stav s.r.o. Zlín, Elins p. Režný, Družstvo vlastníků Halenkovice, Klempířství p. Badal, Zelenina pí Wozarová, Wstřechy p. Wozar, HORS Hodonín, Koberce Botek, Záhumeňanka p. Polášek, pí Krkošková, obchod Dolina pí Horková, Textil pí Válková atd.

2001 (13. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky

V sobotu 2. června 2001 připravilo Sdružení rodičů při mateřské a základní škole již 13. ročník “Výletu do pohádky“.

Pěkné počasí opět přilákalo na tuto akci tisíce návštěvníků. Finační výtěžek z této akce použijeme ve prospěch halenkovických dětí, např. při rozšíření počítačové učebny, při nákupu učebních pomůcek a hraček a také při nejrůznějších akcích, které během roku pro děti v MŠ a základní škole připravujeme.

Poděkování všem rodičům a těm, kteří přispěli ke zdárném průběhu této tradiční akce jsme vyjádřili uspořádáním diskotéky s promítnutím letošní pohádky v sále kulturního domu ve středu 4. 7. 2001.

Marie Mihálová

2000 (12. ročník)

Zprávy z tisku

Výlet do pohádky

Dvanáctý ročník „Výletu do pohádky“ se konal 20. května 2000. Celé této akci předcházelo mnoho příprav – výroba nových kulis, schůzky s účinkujícími, půjčování masek, šití kostýmů, plakáty, pozvánky a další úkoly. Nechybělo však oni bohaté občerstvení, hudba a také různé atrakce pro děti. I přes nepříznivé počasí byla návštěvnost dosti vysoká. Organizátoři připravili v letošním roce 2 trasy – červenou o modrou.

Celkem 30 pohádkových stanovišť tak zajistilo plynulejší pochod lesem o pohádkové bytosti se mohly více věnovat dětem. Ke zdárnému průběhu této akce přispěla ochota, nadšení o spolupráce všech účinkujících a organizátorů. Finanční výtěžek byl použit na nakoupení kopírky do MŠ a ZŠ. V loňském roce byla dovybavena školní zahrada novými houpačkami o průlezkami, do tělocvičny bylo dokoupeno tělocvičné nářadí, rehabilitační míče a Jo tříd nové hračky a stavebnice. Každoročně se přispívá na vánoční balíčky, školu v přírodě a upomínkové dárky pro předškoláky.

Závěrem mi dovolte, abych jménem Sdružení rodičů pří MŠ a ZŠ poděkovala všem účinkujícím v pohádkovém lese, organizátorům, rodičům, kteří pomáhali při přípravě, také kuchařkám, OÚ Halenkovice, a letošním sponzorům: Teiko Spytihněv, Lignumont Halenkovice, Izolfa p. Obdržálek, Kamenolom Žlutava, Avex Trade Napajedla, Elektro p. Gajdošík, Klempířství p. Badal, Zelenina pí. Wozarová, Stolařství Napajedla, Fatra Napajedla, Záhumeňanka p. Polášek, pí. Krkošková, obchod Věra – p. Jurčík, obchod Dolina – pí. Horková, Textil – pí. Válková, Konzum – pí. Kašpárková, pohostinství U Lhotských, p. Velech – Hospoda no Kopci, pí. Šťastná, Halpig Spytihněv, kavárna Spytihněv, Granum p. Dohnal, Koberce p. Botek, Nap-chick Napajedla, JK Trans – p. Kozel, M. A. B. Group s.r.o., Družstvo vlastníků, Hors Hodonín, Elins p. Režný, p. Beluča – Oldřichovice

Marie Mihálová, ředitelka MŠ

1999 (11. ročník)

K roku 1999 (zatím) nejsou k dispozici žádné archívní materiály.

1998 (10. ročník)

Zprávy z tisku

VÝLET DO POHÁDKY

Jubilejní 70. ročník “Výletu do pohádky” je nyní již čerstvou minulosti: Členové SRPŠ při mateřské i zakladní škole mohou být s bilancí této velkolepé akce, známé v širokém okolí, nadmíru spokojeni. I když počasí bylo chladnější, návštěvnost nebyla touto skutečností nijak poznamenána, spíše naopak. Věhlas a záruka dobře připravené akce opět přilákaly tisíce lidí. Organizátoři vsadili na loňskou osvědčenou “trasu” kulaté výročí oslavili zařazením postav z prvních let “Pohádky’ Tak se mezi pohádkovými postavami objevily např. i “babky kořenářky” v podání pí. Juřenové o Chytilové.

Nejenom jim, ale všem ostatním bychom chtěli no tomto místě velmi poděkovat. Nejdříve těm, kteří mají tu počáteční odvahu pustit se do tak náročného díla, pak všem, kteří jsou ochotni po celý den rozdávat radost o veselí dětem o jejich rodičům. Dále pak všem těm, kteří připravovali kulisy, rozváželi je na trať, zajišťovali bufety, občerstvení účinkujícím, samozřejmě našim kuchařkám, lidem, kteří propůjčili pozemky, firmě ELINS atd. Tato velká „porta“ obětavých lidí opět dokázala, že „umí“. Hezké je , že se postupně zapojují i mladí lidé. Na závěr děkujeme všem letošním sponzorům za finanční čí materiální příspěvky.

Hana Huťková

1997 (9. ročník)

Zprávy z tisku

VÝLET DO POHÁDKY

Dne 24. května se uskutečnil 9. ročník „Výletu do pohádky”. Na přípravách se podílelo 40 obětavých lidí, účinkujících bylo 79 a 32 těch, kteří zabezpečovali občerstvení a organizačně zajištovali hladký průběh akce. Pohádkovým lesem prošlo téměř 4000 nadšených a mnohdy i překvapených návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům a obětavým lidem, kteří napomáhali zdárnému průběhu „Výletu do pohádky”.

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Halenkovicích

1996 (8. ročník)

Zprávy z tisku

Pohádka se opět vydařila

V sobotu 25. května připravilo Sdružení rodičů při mateřské škole již 8. ročník „Výletu do pohádky“. Účast byla rekordní: 2000 dětí a 1500 dospělých.

Cesta pohádkovým lesem bylo obohacena o spoustu nových pohádkových bytostí, které se líbily nejen dětem, ale i dospělým. Pěkné počasí a bohaté občerstvení také přispělo ke spokojenosti všech. Sdružení rodičů tímto děkuje všem, kteří pomohli pohádku zorganizovat a sponzorům, kteří finančně přispěli no tuto akci.

Marie Mihalová

Video z akce

V roce 1996 se dochovalo video Výletu do pohádky pouze ve fragmentech. Můžeme pozorovat příchod masek na Větřák, dlouhý záběr na Gargamela, opékání špekáčků na Spodních Kržlích, Vodníky, Princeznu ze mlejna, Peklo a Dr. Bolíto.

Výlet do pohádky Halenkovice 1996
1995 (7. ročník)

Zprávy z tisku

Z pohádky do pohádky Sdružení rodičů při mateřské škole připravuje opět tradiční akci pro děti o dospělé nejen z lialenkovic, ale i okolí „Výlet do pohádky”, který se bude konat v sobotu 10. června 1995 v 10 hodin no Větřáku. Pohádku zahájí průvod masek v 9 hodin na Pláňavách a hlášení krále o královny z půlnočního království místním rozhlasem, kteří budou zvát rodiče s dětmi do pohádky.

V pohádkovém lese, no který se těší nejvíce děti, čeká spousta překvapení: ať už jsou to ježibaba a ježidědek z perníkové chaloupky nebo loupežníci, Křemílek a Vochomůrka, čarodějnice, hejkal, vodníci či jiné pohádkové bytosti. Od nich budou děti dostávat do kartiček razítka, ale také různé sladkosti. Nebude chybět ani tobogán, který je pro děti velkou atrakcí.

V závěru této cesty vás bude čekat na Větřáku bohaté o osvěžující občerstvení. I letošní ročník výletu do pohádky bude natáčen videokamerou a kazety (i z předcházejících pohádek) si můžete zapůjčit v MŠ k prohlédnutí. Jménem sdružení rodičů o kolektivu pracovníků mateřské školy bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, organizátorům a sponzorům, kteří nám ochotně pomáhají tuto akci každoročně pořádat. A co nakonec? Ať nám vyjde počasí!

Marie Mihalová, ředitelka MŠ

Video z akce

Záznam Výletu do pohádky je v roce 1995 kratší a více prostříhaný. Začíná ve škole líčením masek, poté se přenese přímo do pohádky, kde můžeme vidět Maxipsa Fíka, Perníkovou chaloupku, Vodníky, Indiány, Sněhurku a Království. Akce končí pohoštěním na Větřáku.

Výlet do pohádky Halenkovice 1995
1994 (6. ročník)

Video z akce

V roce 1994 začíná Výlet do pohádky na kulturním domě. Po snídani a nazdobení masek se vydává společný průvod na mysliveckou chatu na Větřáku. Samotná akce vede opět z Větřáku přes Spodní Kržle zpět na Větřák. O dobrou náladu účastníku se postarali např. pohádky Mrazík, Mach a Šebestová, Jája a Pája (řezník Krkovička pekl prase), dále Šmoulové, oblíbení Trautenberk a Krakonoš, Vodník, Za humny je drak, Království a Dr.- Bolíto. V tomto roce se evidentně zúčastnilo již více účastníků.

Výlet do pohádky Halenkovice 1994
1993 (5. ročník)

Video z akce

Výlet do pohádky v roce 1993 odstartoval snídaní ve škole a oblíkáním a malováním v kostymérně a školce. Seřazení masek a tancovačka proběhla v prostoru mezi kulturním domem a hospodou u Lhotských. Krásný záběr kolem 16 minuty na stojící řadu zevlounů v montérkách před hospodou. Samotná akce startuje na Větřáku a vede směrem přes Spodní Kržle zpět na Větřák. Tentokrát se objevují pohádky Mrazík, Perníková chaloupka, Pejsek a kočička, Křemílek a Vochomůrka, Čert a Káča, Šmoulové, Vodník, Sudičky, Peklo, O červené řepě, Jízda smrti na lesní skluzavce, Království A Hejkal. Video tentokrát končí delšími záběry z odpoledního posezení na Větřáku.

Výlet do pohádky Halenkovice 1993
1992 (4. ročník)

Video z akce

V roce 1992 pohádka začíná malováním masek v budově nové školy. Společný průvod v čele s panem králem a paní královnou jedoucími na voze prochází od školy přes Kopec, Dědinu, Chobotov a kolem starého obecního úřadu zpátky ke škole a kulturnímu domu. Před hospodou U Lhotských vyhrává Country kapela a průvod se zde zastavuje na krátké občerstvení. Samotná akce začíná na Větřáku a pokračuje do Spodních Kržlí a zpátky nahoru kolem Cigánovi skály. Po cestě je možné spatřit například Víly, Hejkala, Hloupého Honzu, Rumcajse a Manku, Ferdu Mravence, Krakonoše a Trautenberka, Růženku, Sněhurku a sedm trpaslíků, Králíky z klobouku a Dr. Bolíto. Vše končí závěrečným posezením na Větřáku.

Výlet do pohádky Halenkovice 1992 – sestřih (autor: Dušan Chlud)
Výlet do pohádky Halenkovice 1992 – původní dlouhá verze
1991 (3. ročník)

Video z akce

První dochované video Výletu do pohádky pochází z roku 1991. Děj začíná v prostorách školky na staré budově školy, následuje seřazení a tancovačka u kulturního domu a průvod (pan král s královnou jedou na voze taženém koněm) přes Záhumenní, kolem kapličky dolů Dědinou a Chobotovem zpátky na Katernice. Zde začíná samotná trasa pohádky, vedoucí přes Větřák dolů na Kržle, akce končí na Střelnici. Na videu je hezky zachycena doba začátku 90. let, pivo a slivovice teče proudem a mezi účastníky je skvělá, spontánní a uvolněná nálada.

Výlet do pohádky Halenkovice 1991 – sestřih (autor: Dušan Chlud)
Výlet do pohádky Halenkovice 1991 – původní dlouhá verze

Dřívější záznamy nejsou k dispozici.