SRPŠ Halenkovice

Spolek rodičů a přátel Základní a Mateřské školy Halenkovice (SRPŠ) je dobrovolnou a otevřenou aktivitou rodičů (a přátel), jehož účelem je podporovat na základě své komerční činnosti rozvoj dětí a mládeže v naší obci, ať už při základní a mateřské škole v Halenkovicích, nebo i v ostatních spolcích. Spolek SRPŠ v Halenkovicích vznikl dne 8. 11. 1991 jako občanské sdružení a dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byl k 1. 1. 2014 transformován ve spolek. Podle stanov spolku tvoří příjmy SRPŠ členské příspěvky, výnosy z akcí a dary. SRPŠ vede kompletní účetnictví, hlavní části rozpočtu jsou součástí Zápisu z výroční členské schůze.

SRPŠ v Halenkovicích je pořadatelem dnes už tradičních a prestižních společenských akcí v obci. Patří mezi ně „Rodičovský ples“, jehož součástí je taneční vystoupení žáků 9. ročníku základní školy. Pro mladé tanečníky i jejich rodiče je vystoupení na plese významným životním zážitkem. Druhou, organizačně významnější akcí je „Výlet do Pohádky“, na které se podílí velké množství aktivních dobrovolníků, ať už v podobě partnerů, sponzorů herců jednotlivých pohádek nebo organizátorů. Tato akce má pro občany Halenkovic významný kulturní i sociální přesah, zároveň je i podstatným zdrojem příjmů SRPŠ. Spolek se také v rámci spolupráce s obcí a ostatními spolky v obci spolupodílí na zajištění dalších společenských akcí v Halenkovicích.

Jedním z příjmů SRPŠ je i výběr členských příspěvků. Ty jsou určeny ke spoluúčasti rodičů na aktivitách školy v rámci zajištění vzdělávacího programu školy. O plném využití finanční částky z členských příspěvků si rozhoduje sama škola. Vybraná částka je využita pro mimoškolní sportovní, kulturní a společenské aktivity. Díky ní jsou dotovány zejména náklady na dopravu žáků (lyžařský kurz, plavání, soutěže atd.), ocenění úspěšných žáků a další činnosti. O výši příspěvku hlasuje členská chůze SRPŠ. Každý z rodičů, který zaplatí příspěvek spolku, se stává automaticky jeho členem a může se podílet na jeho činnosti i směřování, které je formálně zajištěno umožněním hlasování na členské schůzi.

Členství v SRPŠ je dle stanov spolku dobrovolné. Nikdo není nucen ke sdružování, k členství ve spolku ani k účasti na jeho činnosti. Ze spolku může každý svobodně vystoupit.

Vážení rodiče, závěrem se na Vás obracím s žádostí o podporu naší činnosti, ať už v lidské, materiální či finanční podobě. Věřím, že je to správná investice, protože míří do budoucnosti a do našich dětí.

Děkujeme za Vaši podporu.